centrum nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych


Szeroko rozumianym wypadkiem, przestępstwem czy zdarzeniem losowym. Nieodpłatna pomoc prawno-informacyjna przysługuje poszkodowanemu – osobie fizycznej, która poniosła szkodę majątkową bądź osobową.

Zakres działań

Poradnictwo specjalistyczne inne niż prawne, użyteczne osobie poszkodowanej.

Stała pomoc

Poradnictwo prawne bezpośrednie (dyżury prawne).

Komunikacja

Szkolenia i edukacja prawna.

Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej

Stałe biuro udzielania nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej oraz pozaprawnej dla osób pokrzywdzonych: zdarzeniem komunikacyjnym, wypadkiem w pracy lub w rolnictwie, przestępstwem bądź wykroczeniem, błędem medycznym, klęską żywiołową, innym nieszczęśliwym zdarzeniem wywołującym szkodę).

Nieodpłatna pomoc informacyjna przysługuje poszkodowanemu - osobie fizycznej, która poniosła szkodę majątkową bądź osobową.

Konsultacji udzielają prawnicy Fundacji i osoby z nią współpracujące w zakresie psychologii, wiedzy rzeczoznawczej, poprawy bezpieczeństwa. Poradnictwo ma zatem komplementarny i całościowy charakter pomocny w różnych aspektach życia poszkodowanego i pomaga mu zorientować się w jego sytuacji życiowej po zdarzeniu. Głównym celem jest zatem jak najszybsza aktywizacja życiowa osób poszkodowanych.

przeczytaj więcej o nas

skorzystaj z porady

Skontaktuj się z nami
Fundacja Poszkodowanym Razem
8:00 - 17:00 Kraków, PL

Jesteśmy członkiem założycielem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa przy Urzędzie Miasta Krakowa. Prowadzimy bezpłatne punkty pomocy prawnej.

Stała współpraca z prawnikami Kancelarii Prawnej Kurier
8:00 - 17:00 Kraków, PL

W naszym zespole znajdują się doświadczeni radcy prawni, adwokaci i prawnicy na codzień zajmujący się problemami z zakresu wypadków komunikacyjnych i zdarzeń losowych.

Aktualności

Bądź z nami na bieżąco
Poradnictwo prawne bezpośrednie

Fundacja Razem zapewnia obecność co najmniej jednej osoby udzielającej informacji i porady (najczęściej prawnika)...

Poradnictwo specjalistyczne

Oprócz porad prawnika Fundacja i IPA zapewnia pomoc profesjonalną w zakresie: psychologii i pomocy rzeczoznawczej...

Akcja profilaktyczna antywypadkowa

Stworzenie i rozdanie ulotek informacyjnych nt podjęcia koniecznych działań w razie zaistnienia szkody osobowej...