Nasze cele

- Regularność i stałość świadczonych usług – postulat ilościowego wzrostu standaryzacji usługi prawnej.

- Podniesienie edukacji prawnej ogółu społeczeństwa i zapewnienie dostępu do profesjonalnej usługi prawnej poprzez upowszechnienie usługi prawnej – postulat dostępności usługi prawnej.

- Aktywizacja Fundacji i innych pozarządowych organizacji społecznych – postulat aktywnego obywatelskiego społeczeństwa.

- Umożliwienie praktyki prawnikom – postulat jakościowego wzrostu standaryzacji usługi prawnej.

- Rezultat i cel dodatkowy (ze względu liczny zespół)

- Stworzenie dodatkowej możliwości poradnictwa telefonicznego