Działania

Wieloletnia statutowa działalność Fundacji obejmuje pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Uczestniczymy w postępowaniach karnych oraz pomagamy w obsłudze prawnej poszkodowanych w sprawach o odszkodowania od zakładów ubezpieczeń, w których ubezpieczony był pojazd sprawcy. Pomagamy ofiarom przestępstw i wypadków zarówno w formie udzielania bezpłatnych porad prawnych, jak i przygotowywania pism.

W naszej działalności ściśle współpracujemy z policją, kancelariami prawnymi, zakładami opieki zdrowotnej, noclegowniami, pozarządowymi organizacjami. Jesteśmy członkiem założycielem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa przy Urzędzie Miasta Krakowa, uczestniczymy w posiedzeniach Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i zostaliśmy powołani do Zespołu ds. opracowania projektu uchwały w sprawie procedury konsultacji społecznych. Nasza Fundacja została powołana do zespołu konsultacyjnego w zakresie programu „Bezpieczny Kraków”.

Przy współudziale z Wydziałami Ruchu Drogowego Policji prowadzimy działania profilaktyczne. Np. prowadzimy wykłady w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Uczestniczymy w akcjach „Bezpieczna droga do szkoły”, „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, „Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny”. Rozdaliśmy kilka tysięcy elementów odblaskowych poprawiających widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo uczestniczymy w projekcie „Przejście” i „Road Show”.

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udzieliła poparcia Fundacji Pomocy Poszkodowanym „Razem” w projekcie utworzenia Miejskiego Centrum Informacji Wypadkowej.