O nas

Fundacja Pomocy Poszkodowanym "RAZEM" prowadzi działalność w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej realizowanej albo w ramach prac wolontaryjnych prawników współpracujących na stałe z Fundacją albo finansowanych ze środków Fundacji.

Ponad czteroletnia statutowa działalność Fundacji obejmuje zatem pomoc prawną i faktyczną osobom ubogim, poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Udzielamy pomocy na zasadach non profit. Udzieliliśmy już pomocy prawnej co najmniej kilkuset osobom dotkniętych skutkami przestępstw i wypadków. Na stałe z Fundacją współpracuje kilkanaście osób w większości o wykształceniu prawniczym, w tym radcy prawni. Fundacja zajmuje się też profesjonalną mediacją sądową i pozasądową z uwagi na fakt, iż jeden z fundatorów i członków zarządu posiada uprawnienia w tym zakresie.